top of page

ליווי מקצועי קבוצתי

תהליכי ליווי פסיכולוגי לקבוצות וארגוני ספורט

תהליכי הליווי המקצועיים בקבוצות וארגוני הספורט מתמקדים בחמישה מוקדי עבודה עיקריים:

  1. ספורטאים

  2. מאמנים וצוות האימון

  3. אימונים

  4. תחרויות

  5. ארגון והנהלה

 

ההתרכזות בחמשת מוקדי עבודה אלו נובעת מהתפיסה הפסיכולוגית המקצועית, לפיה המוטיבציה של האדם נובעת מהאינטראקציה בין עולמו הפנימי לסביבתו ("עקרון האדם-סביבה"). כלומר, כאשר השאיפות הפנימיות של האדם יפגשו סביבה התומכת אותם - תיווצר מוטיבציה הישגית אשר תשתמר גם לאורך זמן. לכן, כאשר אני מצטרף לארגון, אני שם דגש על השתלבות מלאה במערכת תוך עבודה ממוקד אך גם רוחבית.

 

כיצד נראית העבודה בשטח?

בעבודה השוטפת, אני מגיע על בסיס שבועי לאימוני הקבוצת או הנבחרת ולרוב למספר אימונים בשבוע - במטרה להשתלב באופן מלא בסביבת הספורטאים. באימונים אני מבצע תצפיות, שיחות עם המאמנים, הצוות והספורטאים וגם מעביר ומלמד תרגילים לשיפור הריכוז, מהירות התגובה וקבלת ההחלטות (אימון קוגניטיבי).

למשחקים ותחרויות, אני מגיע עם הקבוצה או הנבחרת, לרוב מספיק זמן לפני כדי לקיים שיחות אחרונות עם הספורטאים והצוות. במהלך התחרות או המשחק אני מבצע תצפית הכוללת רישום הערות ומבצע התערבויות במידה וניתן תוך הקפדה מירבית על העקרונות הפסיכולוגיים הבסיסיים (First do no harm).

בעבודה הארגונית הרוחבית, אני יושב עם המנהלים המקצועיים ואנשי ההנהלה, במטרה לגבש ערכים מקצועיים (לדוג': אמנה מקצועית), תוכניות ארוכות טווח (לדוג': פרויקט מצוינות) וגם מעביר תכנים מקצועיים לאנשי המקצוע במועדון (לדוג': הרצאות למאמני המועדון). המטרה היא לתמוך בעקרון ה"אדם-סביבה", ולהניע תהליכים קוהרנטים וארוכי טווח אשר יפתחו סביבה מעוררת מוטיבציה לספורטאים ויתמכו בשאיפותיו.

bottom of page