top of page

אתיקה מקצועית

המסגרת האתית לייעוץ והטיפול הפסיכולוגיים מהווה חלק משמעותי בקשר הבין-אישי שבין הפסיכולוג ללקוח. במקרה של עבודת הפסיכולוג עם הספורטאי.ת, המסגרת האתית מהווה גורם משמעותי אף יותר, מאחר ועולם הספורט הינו דינמאי, רווי אתגרים סביבתיים וארגוניים והמידע אשר נחשף בפני הפסיכולוג עשוי להיות רגיש ובעל משמעות עבור הספורטאי.ת. לכן, ציטטתי וניסחתי כאן את עקרונות האתיקה המשמעותיים ביותר לתפיסתי, ואלו תומכים ומבנים את מסגרת העבודה המקצועית שלי עם כל ספורטאי וספורטאית.

כפסיכולוג, אני מחויב בעבודתי עם ספורטאים לחוקי האתיקה של משרד הבריאות בישראל. בנוסף, אני פועל לפי חוקי האתיקה של ארגון הפסיכולוגיה היישומית של הספורט AASP (Association of Applied Sport Psychology) המבוסס ברובו על הקוד האתי לפסיכולוגים של ארגון הפסיכולוגים האמריקאי. לינקים לשני הקודים האתים של שני הארגונים הנ"ל מצורפים בתחתית העמוד.

לפניכם 10 העקרונות העבודה והאתיקה המרכזיים שלי, סעיף א' לקוח מהקוד האתי של ארגון ה-AASP וסעיף ב' מהעקרונות האתיים הרלוונטיים ביותר מארגון הפסיכולוגים הישראלי:

1. הימנעות מפגיעה\גרימת נזק (Avoiding -Harm: Benefice and non-malefice) – הנחת המוצא הבסיסית ביותר בעבודתי היא שישנו צורך לבצע פעולות בעלות פוטנציאל מינימאלי לגרימת נזק כשלהו, בין אם רגשי, פיזי, ברכוש וכיו"ב. כל פעולה אותה אני מבצע יוצאת לפועל לאחר שהשקעתי מחשבה רבה תוך שקלול כלל הגורמים האפשריים לגרימת נזק ולהבאת תועלת לכל גורם איתו אני עובד. בכלל זאת, אני שם את האינטרס של כל גורם שאני עובד איתו, לפני האינטרס האישי שלי בכדי לכבדו ולשמור על יחסי עבודה נעימים, נוחים ומקצועיים.

2. מסוגלות (Competence) – אני שואף לספק שירות פסיכולוגי בסטנדרט הגבוהה ביותר. לכן, כאשר יעמוד בפני אתגר מקצועי אשר חורג מתחום המסוגלות המקצועית שלי – אני מחויב לציין זאת בפני כל הנוגעים בדבר. בנוסף, אציג את הכשרתי ויכולותיי באופן שקוף וברור ולא אייחס לעצמי יכולות שאיני מוכשר אליהן.

3. יושרה (Integrity)  - אני שואף לנהוג ביושרה כלפי המדע והאקדמיה, בלימוד, כלפי הארגונים, הקולגות מסביבי ובעיקר כל מי שאספק לו שירות וסביבתו. כלפי כל אלו, אני מחויב לנהוג בכנות והוגנות.

4. אחריות מקצועית ומדעית (Professional and Scientific Responsibility) – לקיחת אחריות מקצועית בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם עמיתים ופעולותיהם.

4. דאגה לזכויות האדם וכבודו (Respect for People's Rights and Dignity) – אני מחויב לתת כבוד ראוי ובסיסי לכל אדם באשר הוא. בנוסף, אעמוד לצד כל מקבל שירות במקרה בו זכויות בסיסיות נשללו ממנו ולסייע לו לקבל אותן.

5. דאגה לרווחתם של אחרים (Concerns for Others' Welfare) – אני שואף לתרום לרווחתם של כל מי שבא עימי במערכת יחסים מקצועית. במידה ומתרחש קונפליקט, אשאף לפתור אותו באופן אחראי תוך מזעור נזקים באמצעות מציאת הפתרון הטוב ביותר לכולם.

6. אחריות חברתית (Social Responsibility) – אני מודע לאחריות המדעית והמקצועית שלי לקהילה ולחברה בה אני עובד וחי. לכן, במידה וישנו בידי ידע אשר עשוי לתרום לחברה – אשאף לשתף אותו תוך הקפדה על עקרונות החיסיון והפרטיות (סעיף 7) מבלי לחשוף את שמות המשתתפים ומבלי להוציא מידע ללא היתר מהמסגרת הנוגעת בדבר.

7. חסיון ופרטיות – בעת עבודתי כפסיכולוג אני מחויב לשמור על כבודם ופרטיותם של לקוחותיי, ועל חיסיון המידע הנוגע להם: מידע אשר לא קיבל את אישורם של הנוגעים בדבר, ונאמר בביטחון שיישמר תחת תנאי החיסיון לא יועבר הלאה מבלי ידיעת הנוגע בדבר מראש. שבירת תנאי החיסיון יתבצעו רק בהתאם לסעיף 4.3 בקוד האתיקה של הפסיכולוגיים בישראל. לא יפורסם מידע בנוגע ללקוחות איתם אני עובד בלא הסכמתם המלאה, ורק במקרים נחוצים, כאשר השאיפה הבסיסית לשמור על אנונימיות הלקוחות שלי.

8. הצגת הזהות המקצועית – אזהה את עצמי בשקיפות ואמינות בעת הצגת דרגתי כפסיכולוג, תחום מומחיותי ומספר הרישום בפנקס הפסיכולוגים (סער גל-פסיכולוג). לפי חוק הפסיכולוגים בישראל, אין תחום מומחיות כיום המוכרת כפסיכולוגיית ספורט. לכן, מחובתי לציין שאיני "פסיכולוג ספורט", אלא: פסיכולוג, בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית (M.A.) בוגר חטיבת הפסיכולוגיה של הספורט המאמץ ושיפור הביצועים באוניברסיטת רייכמן.

9. נאמנויות כפולות – במצבים של נאמנות כפולה (ניגוד-עניינים) אני מחויב לנהוג בשקיפות מול כל הנוגעים בדבר ולהבהיר ללקוחות

ולמערכות המעורבות את הדרכים להתמודדות עם מצבי ניגוד-העניינים האפשריים.

10. רשתות חברתיות - כחלק מפעילותי העסקית אני עושה שימוש ברשתות חברתיות. השימוש ברשתות חברתיות ייעשה ברגישות רבה כלפי הארגונים, הספורטאים וכלל האנשים עמם אני בא במגע. כחלק מהרצון לשמור על אנונימיות ושיח מקצועי ביני לבין הספורטאים.ות ברשתות החברתיות, ישנן מספר הגבלות לפיהן אני פועל:

א. לא יתבצע "תיוג" של ספורטאי.ת

ב. תיאור סיפורי מקרה - לא יוזכרו שמות ו\או מאפיינים של הספורטאי.ת אשר עשויים להסגיר את זהותם האישית

ג. התקשורת תתבצע באמצעות "מסרונים" \ צ'אטים פרטיים בלבד ולא תגובות ציבוריות

קישורים לקוד האתיקה המקצועית של ארגון AASP ו-הסתדרות הפסיכולוגים ומשרד הבריאות בישראל:

משרד הבריאות

AASP

 

bottom of page