top of page

סיכום מאמר: האם התערבות מינדפולנס קלה עשוי להשפיע על קליעות עונשין תחת לחץ?

עודכן: 24 במרץ 2021

שם המאמר:

Does a brief mindfulness intervention counteract the detrimental effects of ego depletion in basketball free throw under pressure?


תקציר: מחקר חדש (פורסם ב: 2020) בוחן האם מדיטציית מינדפולנס קצרת טווח (Brief Intervention) מנטרלת את ההשפעה המזיקה של דלול אגו (Ego Deplition) בקרב שחקני כדורסל (N=72) בעת זריקת 'קליעות עונשין' תחת לחץ. המשתתפים במחקר חולקו לארבע קבוצות: (1) דלול אגו- מינדפולנס, (2) דלול-אגו ללא מינדפולנס (3) ללא דלול אגו – מינדפולנס (4) ללא דלול אגו ללא מידנפולנס (ביקורת).

"דלול האגו": למי שלא יצא לו\ה להיתקל בתאוריית "דלול האגו", תיאוריה זו נהגתה על ידי הפסיכולוג החברתי רוי באומייסטר (Baumister at al. 2007), לפיה ל'כוח רצון' ו'וויסות עצמי' ישנם משאבים מנטליים וקוגניטיביים מוגבלים, ולכן כאשר משאבים אלו מתרוקנים נוצר 'דלול אגו' ויכולות אלו נפגעות בהתאם. במחקר, השתמשו החוקרים במטלת STROOP (מטלה בעלת דיסוננס קוגניטיבי שבו מילה של צבע מסוים כתובה בצבע אחר, לדוגמא: המילה ,כחול, כתובה באותיות צהובות) דלול אגו גבוה נוצר כאשר המשתתף מתבקש להגיד את הצבע של האותיות ולא את של המילה הכתובה.

התערבות המינדפולנס הקצרה ארכה כ-15 דקות לפני זריקת קליעות העונשין. הנחיות המדיטציה הכווינו את המשתתפים למיקוד הקשב והמודעות בנשימה ובתחושות הגוף אשר נחשבים. במקרה של המחקר הזה מדובר על התערבות ולא על סדנת מינדפולנס מלאה (בד"כ אורכת בין 6 ל- 8 שבועות: תלוי בגישה).

תוצאות המחקר: המשתתפים בקבוצת המינדפולנס ללא דילול אגו הייתה הקבוצה היחידה אשר שיפרה את תוצאות הקליעה שלה, בעוד שאר הקבוצות ירדו בתוצאות הקליעה. אולם, המשתתפים בקבוצת דילול האגו אשר ביצעו מדיטציית מינדפולנס נפגעו פחות מאלו אשר עברו דילול אגו ללא מדיטציית מינדפולנס. מכך ניתן להבין, שמדיטציית מינדפולנס היוותה גורם ממתן להשפעה של דילול האגו. (זה ממש בגדול מבחינת התוצאות, כמובן שיש עוד – למי שמעוניין להרחיב).


הערות: עניין אותי מאוד לראות שהתערבות מינדפולנס כל כך קצרה ופשוטה השפיעה על השחקנים, ולמרות שתפעול הלחץ במחקר היה לדעתי נחמד אבל לא מאוד משקף (השמעת ספורטאים שמדברים על מחשבות שליליות בעת ביצוע, העובדה שאמרו לשחקנים שהתוצאות יפורסמו מול כולם וכו') עדיין התוצאות די מגניבות. המחקר הזה ממש עשה לי חשק לבחון את העניין במצב דומה אבל תחת תנאי לחץ מחמירים יותר וכמובן התערבות מינדפולנס משמעותית יותר. תהנו


מקור: Shaabani, F., Naderi, A., Borella, E., & Calmeiro, L. (2020). Does a brief mindfulness intervention counteract the detrimental effects of ego depletion in basketball free throw under pressure? Sport, Exercise, and Performance Psychology, 9(2), 197-215. http://dx.doi.org.ezprimo1.idc.ac.il/10.1037/spy0000201

Comments


bottom of page